Onze Aanpak

Wij richten ons in onze analyse en werkwijze zowel op de onderneming als de ondernemer/management. De verandering in de externe of interne omgeving vormt veelal de aanleiding voor een nadere analyse vanuit een multidisciplinaire aanpak. Daarbij hanteren wij een in de praktijk beproefde methodiek:

  1. Quick scan waarin wij o.a. via interviews met een aantal stakeholders (w.o. leiding, medewerkers, leveranciers en afnemers) tot een eerste probleemdefinitie proberen te komen. Onze analyse richt zich zowel op de organisatie (processen en uitkomsten alsook op cultuur en de mensen die in de organisatie werkzaam zijn) alsook op de markt(en) waarin de organisatie opereert. De analyse wordt in een kort en bondig rapport gepresenteerd, waarbij ook op hoofdlijnen de verbeterpunten en een vervolgaanpak wordt voorgesteld. 
  2. Indien de probleemstelling door de opdrachtgever wordt onderkend en de aanpak onderschreven volgt een nadere uitwerking van het plan van aanpak
  3. Uitvoeren van het plan van aanpak.
  4. Evaluatie van de doelstellingen uit het plan van aanpak en nazorg.
  5. Bij onze multidisciplinaire aanpak maken wij gebruik van specialisten op het gebied van o.a. ondernemerscoaching, marketing & sales, ICT, HRM, inkoop- en logistiek en techniek. De founding partners hebben daarnaast een achtergrond in bedrijfseconomie, financiering en accountancy.