Waarom The Reset Company?

 

De Reset Company is een organisatie van ondernemers voor ondernemers. Wij weten als geen ander waar ondernemers mee te maken krijgen en spreken de taal van de ondernemer. Ook denken wij door een multidisciplinaire aanpak heel goed in staat te zijn voor diverse problematieken oplossingen te kunnen aandragen. Onze werkwijze is doordacht en beproefd en heel hands on.

Wij helpen organisaties (profit en non profit) waarvan het resultaat onder druk is komen te staan of binnen afzienbare tijd onder druk komt te staan als er niet tijdig wordt ingegrepen. Een teruggang in de resultaten kan zowel een gevolg zijn van externe als interne oorzaken, zoals bijvoorbeeld :

·       Het niet tijdig en/of adequaat reageren op wijzigingen in wet en regelgeving of op snel veranderende markten en technologieën

·       Niet goed lopende primaire en/of ondersteunende bedrijfsprocessen

·       Onvoldoende inzicht in eigen sterktes en zwakten en als gevolg daarvan verkeerde prioriteiten stellen


Voor wie?

Wij richten ons hierbij op organisaties die:

·       onderkennen dat zij dienen te veranderen, maar die zelf niet of onvoldoende in staat zijn om op eigen kracht de gewenste verandering in gang te zetten en/of

·       onder toezicht staan van de afdeling bijzonder beheer van de bank en/of

·       in staat van surseance of faillissement verkeren en derhalve onder beheer van een bewindvoerder of curator vallen